อยากให้ยกเลิกเรื่องผมมากกกกคือเราผมหยิกกรรมพันธุ์ไงแล้วแบบเวลาครูเขาตัดผมเรา เขาดึงผมลงมาตัดแล้วเวลาผมเด้งขึ้นคือผมโคตรสั้นเสียความมั่นใจมากกก แล้วคืออายเพื่อนมาก โดนล้อ