อยากให้โครการนี้ส่งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน มองให้เห็นถึงปัญหาจริงๆของเรื่องนี้ ทรงผมเป็นสิทธิ์และเสรีภาพ กฎโรงเรียนมีไว้เพื่อความสงบสุขและควบคุมนักเรียนสอนให้อยู่ร่วมสังคมได้ ไม่ควรมีกฎตัดผมสั้นติ่งหูและเกรียนรองทรง เพราะนักเรียนใช้สมองใช้ความจำใช้ความคิดไม่ได้ใช้ทรงผมเรียน สร้างแคมเปญแล้วร่วมรณรงค์ให้ถึงที่สุดด้วยนะคะโดฟ