อย่าอ้างประสบการณ์ เราต้องมีประสบการณ์ไม่ดีเพื่ออะไร โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ์ หรือแค่ความสะใจ