ออกจากระเบียบที่ไม่มีประโชยน์และเผด็จการเถอะเพื่อนๆ