อ่านเมนต์ละถึงรู้ว่ายังมีคนที่หัวโบราณเยอะขนาดนี้ในสังคม แค่ยูนิฟอร์มก็น่าจะบ่งบอกพอแล้ว ผมมันไม่ได้ขนาดนั้นเลย