เกือบลาออกจากโรงเรียนเพราะโดนล้อตลอด ด้วยเป็นคนผมหยิกมากพอตัดสั้นมันทำให้ผมชี้จนหมดความมั่นใจแถมโดนล้ออีก

เกือบลาออกจากโรงเรียนเพราะโดนล้อตลอด ด้วยเป็นคนผมหยิกมากพอตัดสั้นมันทำให้ผมชี้จนหมดความมั่นใจแถมโดนล้ออีก