เคนถูกคุณครูก้อนผมจนไม่สามารถแก้ทรงได้จึงตัดสินใจสกินเฮด