เคยถูกครูฝ่ายปกครองตัดผม นอกจากจะไม่สวยแล้วยังอายด้วย