เคยร้องไห้ก่อนไปโรงเรียนทุกวันตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมทรงผมถึงให้คนอื่นมากำหนดทั้งที่มันเป็นชีวิตของเราเองปัจจุบันขึ้นม.ปลายไว้ยาวไดัแต่ก็ต้องโดนตัดผมการตัดผมใช้อะไรวัดว่านักเรียนไทยต้องตัดผมลองมองให้มุมกลับกันส่วนตัวสำหรับเราคิดว่าการไว้ผมยาวทำทรงผมตามที่เรากำหนดไม่จำเป็นต้องมัดผมจุกตลอดเวลาให้ตัวนักเรียนได้เป็นคนออกแบบเองเราเช่ื่อว่ามันจะดีผลต่อการเรียนของนักเรียนจริงๆนะการได้ทำทรงผมตามที่คิดไว้ไปเรียนในแต่ละวันมันก็ช่วยทำให้เรามีความมั่นใจไปแล้ว70%