เคยเป็นนักเรียนที่ร้องไห้เพราะถูกตัดผม วันนี้มาเป็นครู ถึงกฎจะผ่อนปรนลงบ้าง แต่มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ มี นร. ที่เพศกำเนิดเป็นผู้ชาย แต่เขาอยากไว้ผมยาว เด็กมาถามน้ำตาคลอว่าไว้ได้ไหม ครูก็จะร้องตาม แต่ รร. ไม่อนุญาต บอกต้องทำตามกฎกระทรวง มันน่าเศร้ามากที่เรายังให้ทรงผมเป็นข้อแบ่งแยกทางเพศอยู่ ในขณะที่บางประเทศแถบจะยกดลิกการแบ่งแยกเพศออกจากภาษาแล้วด้วยซ้ำ