เคยเห็นเพื่อนทั้งหญิง และชายนานแล้ว จกกระจุกผมแล้วตัดและก็แหว่ง แล้วก็ต้องไปตามช่างมาตัดใหม่ สงสารเพื่อน เสียเวลาช่วงเช้าแห่งความสุขในการเริ่มเรียนมากกว่าอีก