เคยเห็นเพื่อนผู้ที่โดนตัดผมเพราะผมยาวเกินไปแล้วครูทำโทษโดนการตัดไถผมจนแหว่ง