เคยโดดเรียนเพราะอายทรงผมที่ตัด ยกเลิกการตัดผมในโรงเรียนเถอะค่ะ