เคยโดนคุณครูตัดผมเนื่องจากผมยาวประบ่าค่ะ แต่ครูบอกว่ามันยาวเกินไป คุณครูก็เลยตัดผมหนูสั้นมากแก้แล้วยังเด้ออยู่เลยค่ะ แล้วตัดหน้าเสาธงตอนเช้าอายเพื่อนมาก แต่ว่าเด็กที่เรียนนาฏศิลป์คุณครูให้เพท่อนไว้ผมยาวได้ หนูรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมมากเลยค่ะตอนนั้น