เคยโดนโกนผมให้มันแหว่งๆ คือแบบทำไมต้องทำแบบนี้ผมเป็นผู้ชายแต่ทำไมไว้ผมยาวแบบผู้หญิงไม่ได้ ปัจจุบันยังเรียนและมีกฎทรงผมอยู่เลยใส่วิกรองทรงสูงไปโรงเรียนเพื่อไม่ให้ใครเห็นผมที่ยาว