เชียร์โดฟ ใครจะเลิกใช้แค่เพราะโฆษณานี้ก็เลิกไป ทางนี้ขอใช้ต่อค่า ของเขาดีจริง