เด็กบ้างคนไม่ความมั้นใจในตัวเองเลย พอตัดผมแล้วมัรเอ๋อมากก ยิ่งทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออกเลยก็มี