เด็กรุ่นใหม่ทุกคนต้องการที่จะไว้ผมทรงที่ตัวเองชอบส่วนมากค่ะเป็นต้นลูกของฉัน​ จริงๆควรปล่อยไห้เด็กมีอิสระเรื่องทรงผม​ เราส่งเสริมกฏระเบียบวินัยเรื่องอื่นๆ​ ที่สร้างสรรไห้เด็กๆ​ จะดีกว่าบังคับไห้เด็กตัดผมทรงที่เขาไม่ชอบนเคะ