เป็นคนผมหยักศก แล้วหนาอีก ผมสั้นนี่ดูไม่ได้เลย ผมบาน ฟูไปหมด เสียความมั่นใจมากๆ