เป็นเด็กเรียนดีมาตลอด ไม่เคยโดนทำโทษ แต่เรื่องเดียวที่โดนคือผมสั้นไม่พอในวันตรวจ ฝังใจมากค่ะ 🥲