เป็นเรื่องน่าผิดหวังมากที่เราไม่สามารถมีสิทธิบนร่างกายตัวเองได้