เป็นโฆที่ปลุกปั่นเด็กนีกเรียนเป็นอย่างมาก ถ้าไม่รีบหยุดเผยแพร่ ระวังทัวร์จะลง