เป็นโฆษณาที่ให้ความรู้สึกแย่มาก อย่าทำโฆษณาแนวนี้ออกมาอีกเลย นอกจากไม่เป็นผลดีกับตัวสินค้าของพวกคุณแล้ว ยังส่งเสริมให้เยาวชนใส่ใจในเรื่องที่ไม่ใช่สาระสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย