เมื่อก่อนผมเสียฟูไม่เป็นทรงมากๆ เพราะการใช้น้ำยาฆ่าเหา เลยต้องไว้ผมยาวเพื่อถักเปียหรือเก็บนังไงก็ได้ให้เรียบร้อยมาตลอด จนขึ้นม.1 โดนบังคับคัดผม พอตัดสั้นผมมันฟูจัดทรงไม่ได้ ด้วยความเป็นเด็ก ตอนนั้นอ่อนไหว ไม่มีความครีเอท ไม่มีความมั่นใจกับทุกสถานการณ์เหมือนปัจจุบัน ตอนนั้น ตัดผม + ไปโรงเรียน = นรก