เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกตัดผมเพราะอำนาจ ความหวัง ความฝัน ความนับถือในตัวเอง ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อโลก ก็หายไปกับผม