เราควรมีสิทธ์ได้เลือกที่จะตัดทรงผมอะไร ไม่ใช่โดนบังคับ เสียใจมาก จนถึงทุกวันนี้