เรานับถือศาสนาอิสลามค่ะ แล้วตอนที่ม.ต้นตอนนั้นคิดว่า เฮ้ยเวลาไปเรียนเราก็คลุมผมนะ ครูคง/ม่ตรวจหรือไม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอก เพราะครูบอกว่าการไว้ผมถึงติ่งหูก็เพื่ีอที่จะให้คนอื่นๆเห็นว่าเราเรียบร้อย มีระเบียบและจะได้เหมือนๆกัน ซึ่งปรากฏว่าเราที่ใส่ผ้าคลุมก็ยังต้องโดนตรวจโดยการให้คุณครูผู้หญิงเลิกผ้าคบุมเราขึ้น ถ้าไม่ถึงติ่งก็โดนตัด เราเลยงงว่าอ้าวเราใส่ผ้าคลุม ยังไงก็ไม่เห็นผมหนิ แล้วที่บอกว่าไว้ถึงติ่งเพื่อความเป็นระเบียบ ดูเรียบร้อยเหมาะสมกับวัย แต่เราใส่ผ้าคลุมจะไปเห็นได้ยังไงก่อน ถ้าอยากให้เหมือนๆกัน เราก็ใส่ผ้าคลุมของทางรร.แล้วหนิ เวลาคนอื่นมองเค้าไม่ได้มองทะลุถึงข้างในผมเราซักผน่อย สรุปเราก็โดนคีบไปตามระเบียบ ผมที่ไว้ยาวตั้งแต่อนุบาลก็โดนคีบไป;-; ปล.เราอยู่รร.ที่มีนร.นับถือทั้งพุธและอิสลามนะ