เรารู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยหลังจากที่ถูกตัดผมถึงติ่งหูรู้สึกว่ามันเป็นทรงที่เราไม่ชอบเลย รู้สึกว่ายิ่งมองกระจกยิ่งไม่ชอบตัวเอง