เราอีกคนที่ขาดความมั่นใจ ในการตัดผมที่สั้นแค่ติ่งหู ซึ่งโรงเรียนรัฐฯทุกแห่งตั้งกฏเอาไว้ กว่าจะผ่านวันนั้นมาได้ต้องร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้ง จดจำมิเคยลืม