เราเคยโดนครูเอากรรไกรมาตัดผมเราต่อหน้าเพื่อน ซึ่งผมเรายาวแค่คาง แล้วที่ครูจะมันต้องไปแก้อีก แล้วตอนนี้ย้ายรร