เราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบผมสั้น รู้สึกเสียความมั่นใจมาก ถึงแม้เราจะตัดสั้นแล้ว ครูก็บอกมันยาวเลยติ่งหู แล้วว่าเราเสียๆหายๆ ว่าแค่นี้ก็ทำไม่ได้ วันข้างหน้าจะทำอะไรได้ ทั้งที่ผมสั้นผมยาวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสามารถหรือเป็นตัวตัดสินตัวเราได้เลย