เราเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกไม่ชอบเวลามีใครมาบังคับให้ตัดผม ผมมันเป็นสิ่งที่อยู่บนตัวเรา เราควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการจัดการกับมันเอง ถ้าจะตัดก็ขอตัดเพราะตัวเราเลือกเองไม่ต้องมาบังคับ หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าตัดผมก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร แต่สำหรับบางคนการตัดผมมันไม่ใช่เเค่การตัดเพียงเเค่ผม มันเป็นการตัดที่ลึกลงไปถึงจิตวิญญาณของเขา ตัดความเป็นตัวตนตัดความเป็นตัวเอง เปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่เส้นนึง ดังนั้นอยากจะให้ทุกคนหันมาสนใจกับประเด็นปัญหาในเรื่องนี้ และช่วยกันผลักดันให้เรื่องผมมันกลายเป็นสิทธิของตัวเราเอง เราควรเลือกเองว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไร ไม่ใช่สิทธิของผู้อื่นที่จะมาบังคับหรือตัดให้เรา เพราะผมมันอยู่บนเรือนร่างของเราไม่ใช่เรือนร่างของผู้อื่น