เราเรียนเอกชนมาตลอดจนกระทั่งม.ต้น เราโดนบังคับตัดครั้งแรกในชีวิต