เราโดนตัดผมทิ้งทั้งที่ผมเรามันไม่ได้เลยกฏมากมายเลย