เรื่องการตัดผมควรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 40 ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อย ผู้บังคับใช้กฎการตัดผมหยุดทัศนคติเรื่องการตัดผมเถอะครับ กฎไม่สำคัญเท่ากับผู้บังคับใช้กฎ