เลิกตัดผมให้นักเรียนเถอะ ให้นักเรียนเป็นของตัวเอง ครูก็บอกอยู่ว่าเป็นตัวเองดีที่สุด ก็เป็นตัวเองแบบที่ตัวเองเป็นแต่ครูกับมาว่า เราว่าเลิกตัดผมให้นักเรียนดีกว่า