เลิกโบราณแล้วสร้างความมั่นใจให้ นร. ได้แล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ได้ตัดสินที่ทรงผมน่ะจ๊ะ