เสียความมั่นใจมากอยากให้โรงเรียนเลิกบังคับตัดผมค่ะ