เห็นด้วยคะมันเป็นความสุข ความมั่นใจในตัวตนของทุกคน