เห็นด้วยนะ คือผลการเรียนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทรงผมอะ ยกเลิกกฎนี้เถอะ