เห็นด้วยมากๆ อยากถามกลับไปถึงโรงเรียนเด็กดีขึ้นจากการตัดผมหรอค่ะ