เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ผมเป็นคนนึ่งที่ไม่ชอบการบังคับจิตใจของลูกเลย เมื่อเขาไม่อยากตัดผม ผมยาวได้ก็เป็นเด็กดีได้ในสังคม