เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ โรงเรียนควรเลิกตั้งกฎเกณฑ์แบบนี้ได้แล้ว