เห็นบางคอมเม้นแย่มาก คนละเรื่องเลย โตไปเป็นอย่างไรเอย หาผชหรอเอย เวทนา