แต่งเครื่องแบบก็บอกแล้วว่าเป็นนักเรียน หยุดการบังคับให้ตัดผมติ่งหูเถอะ เพื่อนเราเป็นคนผมหยักศก เส้นใหญ่ ตัดอีทรงติ่งหูแล้วมันไม่ช่วยส่งเสริมบุคคลิก ความมั่นใจใดๆให้เขาเลยลิก