แย่มาก สร้างความแตกแยกในสัวคม กฎระเบียบมีมาข้านาน. ดีก็มีทำให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัย ทุกวันนี้เด็กก็กร้าวร้าวพออนู่แล้วนะ หยุดโฆษณาแบบนี้เถอะ