โดนบังคับให้ตัดผมเท่าที่โรงเรียนกำหนดมาตลอดค่ะพอไม่ตัดตามก็จะมีครูมาตัดให้ทั้งๆที่ครูก็ไม่ได้เรียนเสริมสวยมาบางทีก็มีการใช้ความรุนแรงด้วยเช่นการตีไม่ทราบว่าตีเเล้วได้อะไรด้วยค่ะเสียความมั่นใจเเล้วไม่เป็นตัวเองสุดๆบางทีก็ต่อต้านครูหรือไม่ชอบวิชาที่ครูเขาสอนไปเลยอยากให้เลิกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่เด็กควรได้รับสักที่ค่ะเพราะว่าจะตัดหรือไม่ตัดผมสุดท้ายก็ไม่สามารถทำให้การเรียนดีหรือเเย่ลงได้เลย