โดนสั่งตัดให้สั้น ตัดแล้วผมจะเรียนเก่งขึ้นหรอครับ ไม่เลย