โรงเรียนของผมถ้าใครไม่ตัดครูก็จ่ะตี มันเป็นสิทธิ์ของเด็กทำไมครูต้องใช่กำลังกับเด็กด้วย