โรงเรียนออกกฎตามใจ ไม่สนกฎกระทรวง แต่อยากให้เด็กทำตามกฎ งงมะ